Βουλευτικές εκλογές (Σεπτεμβρίου) 2015

Γραμμενοι-Φηφισαν-Άκυρα-Έγκυρα

Γραμμένοι
62951
Ψήφισαν
28002
Άκυρα/Λευκά
817
Έγκυρα
27185
Αποχή 55.52 %

Συνολικά αποτελέσματα - Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Εκλογικά τμήματα - Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Γραμμένοι
616
Ψήφισαν
348
Άκυρα/Λευκά
12
Έγκυρα
336
Αποχή 43.51 %

Συνολικά αποτελέσματα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Γραμμένοι
248602
Ψήφισαν
109467
Άκυρα/Λευκά
3397
Έγκυρα
106070
Αποχή 55.97 %