Δημοτικές - Περιφερειακές 2014 β' γύρος

Σύνολικα Αποτελέσματα Περιφερειακής Ενότητας Χίου Β΄ Γύρος

Συνολικά αποτελέσματα Περιφερειακής Ενότητας Χίου σε 150 από 150 εκλογικά τμήματα β' γύρος
63708
30295
3855
26440
52.45 %
12652
47.85 %
13788
52.15 %

Συνολικά Αποτελέσματα Δήμος Χίου Β' Γύρος

Συνολικά αποτελέσματα Δήμου Χίου σε 145 από 145 εκλογικά τμήματα β' γύρος
61584
29707
1863
27844
51.76 %
10958
39.35 %
16886
60.65 %

Συνολικά Αποτελέσματα Περιφέρειας Β. Αιγαίου Β' Γύρος

Συνολικά Αποτελέσματα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε 528 από 528 Εκλογικά
245878
110009
22527
87482
55.26 %
41096
46.98 %
46386
53.02 %